- Medisch pedicure

Mijn werk als medisch pedicure

Na jaren in de zorg te hebben gewerkt ben ik de opleiding voor PEDICURE gaan volgen. Na het behalen van mijn diploma wilde ik mij verder  specialiseren en heb ik aansluitend de opleiding voor MEDISCH PEDICURE gevolgd.

Als MEDISCH PEDICURE ben ik breed opgeleid en kan ik, naast de gewone pedicurebehandelingen, alle zogeheten risicovoeten behandelen. Deze kunnen ontstaan zijn ten gevolge van diabetes, reuma, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing.

Daarnaast heb ik ook ruime kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en - reparatie en anti - druktechnieken. Daarmee worden de behandelmogelijkheden van de complexere voet - en nagelproblematiek vergroot.

Het beroep Medisch Pedicure is vrij nieuw. Deze opleiding is een vervolg op de basisopleiding voor Pedicure. Zij/hij vult het "gat " op tussen de pedicure plus (met de aantekening voor de diabetische en/ of reumatische voet) en de podotherapeut of podoloog. De medisch pedicure is opgeleid om specialistische behandelingen uit te voeren die gericht zijn op preventie en pijnklachtvermindering. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid in het werk meer op de medisch technische kant van het beroep.

Als medisch pedicure werk ik volgens vastgestelde Richtlijnen en de Code van de Voetverzorger. Daarbij heb ik een signalerende en doorverwijzende taak. Dit betekent dat ik weet wanneer een cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandelend) arts.

Regelmatig werk ik samen met andere zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner en de podotherapeut of podoloog.

Ook ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Pedicures. Bent u diabetes- of reumapatiënt en wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de pedicurebehandeling door uw Zorgverzekering, dan moet de pedicure ingeschreven zijn in dit Kwaliteitsregister. www.kwaliteitsregisterpedicures.nl

Om ingeschreven te staan moet je aan de volgende eisen voldoen :

  • Je moet in het bezit zijn van het diploma Medisch Pedicure of het diploma Pedicure met een aantekening voor de diabetische- en/of reumatische voet.
  • Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu.
  • Het naleven van de door de branche ontwikkelende Richtlijnen ten aanzien van diabetisch mellitus en reumatische aandoeningen .
  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen en bijwonen van congressen.